දන්තාලේප චිකෝ ටුටි ෆ්‍රූටි 1-5

සුරකින්න € 1,95
පිරවුම

මිල:
€ 4,55 € 6,50
කොටස්:
ගබඩාවේ ඇත

ඔබේ දරුවාගේ දත් රැකබලා ගැනීම සඳහා මුඛ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම.
රසවත් මුඛ සෞඛ්‍යයක්! දන්තාලේප චිකෝ, විනෝදජනක රසයන්, සයිලිටෝල් සහ ෆ්ලෝරයිඩ් (1000 පීපීඑම්) අඩංගු වන අතර සමරු que ලකය ඉවත් කිරීමට සහ කුහර වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ. රසකාරක ස්ට්රෝබෙරි, දන්තාලේප චිකෝ ශක්තිමත් හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න දත් ​​සඳහා එනමලය නැවත සකස් කිරීමට උපකාරී වේ.

නැව්ගත කිරීම ඇස්තමේන්තු කරන්න

ඔබ ද කැමති හැක

මෑතකදී නරඹන ලද